Trang thông tin tuyển dụng của tập đoàn NTD

Việc làm mới

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ

Công ty Cổ phần Mặt trời NTD

CHUYÊN VIÊN PR

Công ty Cổ phần Mặt trời NTD

NHÂN VIÊN THU MUA

Công ty Tinh Bột NTD

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Công ty Cổ phần Mặt trời NTD

Việc cao cấp

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KCN

Công ty TNHH MTV Xây dựng HANMI